Kurzy Fascial Distortion Model

Zveme vás na další termín  úvodního modulu specifického terapeutického konceptu Fascial Distortion Model / FDM/ - Modul 1

 FDM řeší unikátním způsobem problémy pohybového aparátu a stavy akutní či chronické bolesti terapií 6 fasciálních distorzí, navíc ve výrazně kratším čase, než u jiných dostupných terapií. Více informací o FDM a organizaci výuky na území ČR a SR naleznete na našem webu www.fascialdistortionmodel.cz

Díky naší exclusivní spolupráci s Evropskou asociací FDM /EFDMA/ máme oprávnění organizovat tyto kurzy na území ČR a SR.

 TERMÍN KURZU FDM - MODUL 1 pro ČR a SR

5.11. /pátek odpoledne/ - 7.11.2021. NZZ CRIM Poděbrady. 

   Jedná se o úvodní MODUL, který je podmínkou účasti na dalším vzdělávání FDM

Lektoři: Beatrix Baumgartner,MSPhT a Markus Breinessl,M.D.  Oba lektoři mají status Fascia Distortion Model Instructor a jsou oprávněni vyučovat metodu FDM pod záštitou EFDMA. Výuka bude probíhat v AJ podle evropských standardů. Překlad zajistí v případě potřeby Mgr. Michal Peroutka, CKTI.

Cena kurzu: 12000 Kč nebo 450 EUR

Kvalifikační předpoklady: Kurz je URČEN VÝHRADNĚ PRO LÉKAŘE A FYZIOTERAPEUTY. Fyzioterapeuti navíc podle pravidel EFDMA musí doložit kopii dokladu o ukončeném vzdělání v oboru fyzioterapie/rehabilitace/ NEBO kopii "Osvědčení pro samostatnou práci bez lékařského dozoru". Scan dokladu zašlete spolu s přihlašovacími údaji.

Výuka metody pokračuje v navazujících kurzech s názvem Modul 2 a Modul 3. Podmínkou účasti je absolvování Modulu 1, pořadí navazujících modulů si můžete zvolit /na Modul 3 se tedy můžete hlásit před absolvováním Modulu 2/

TERMÍN KURZU FDM - MODUL 2:    Budeme vypisovat po dohodě s lektory

TERMÍN KURZU FDM - MODUL 3:    Budeme vypisovat po dohodě s lektory

Co potřebujete na kurz: Psací potřeby, sportovní spodní prádlo a obuv.

K přihlášení můžete využít přihlašovací formulář v kategorii Vzdělávání na  webové adrese www.sportmedic.cz  Do přihlášky uveďte titul, jméno, příjmení, datum narození, profesi a adresu /případně fakturační adresu/.

CO JE TO FDM?

Autorem  je Dr. Stephan Typaldos, který tento specifický terapeutický koncept formuloval na základě svého mnohaletého výzkumu.

Koncept  FDM je určen k terapii různorodých problémů pohybového aparátu, k terapii omezených motorických funkcí, dále pak k řešení akutních nebo chronických stavů bolesti. Tyto problémy se v rámci  FDM dělí do 6 skupin fasciálních distorzí. Terapií příslušné distorze lze dosáhnout úlevy od bolesti a zlepšení mobility - navíc v kratším čase, než je běžné u jiných terapeutických postupů.

Primárně se jedná o manuální terapii, zahrnující různé techniky. Koncept využívá vlastní diagnostiku pacienta. Ta je založena na 3 analytických pilířích. Hlavní důraz je kladen na analyzování řeči těla pacienta. Intuitivní gesta, která pacient používá při popisu bolesti, slouží při správné interpretaci k určení konkrétní fasciální distorze. Každá ze 6 distorzí je pak léčena odlišně. Zjednodušeně lze říci, že se využívá   intenzivní tlak, který je aplikován na specifické body podél bolestivé oblasti, dále pak komprese či trakce v oblasti kloubů a terapie povrchových vrstev fascií.

Výuka celé FDM je rozdělena do 3 modulů, které trvají 2,5 dne a navazují na sebe.

Stručný obsah MODULU

MODUL 1: Základní úvod do FDM dle Typalda

                 Obecné vyšetřovací a léčebné principy

                 Specifické diagnostické a terapeutické principy pro rameno, koleno a kotník dle Typalda

MODUL 2: Opakování vědomostí a technik z prvního Modulu

                 Specifické diagnostické a terapeutické principy pro oblast pánve a boků, bederní, hrudní a krční páteře dle Typalda

MODUL 3: Opakování vědomostí a technik z předchozích kurzů

                  Specifické diagnostické a terapeutické principy pro horní a dolní končetiny dle Typalda