Kurzy Fascial Fitness

Představujeme vám nový ucelený koncept Fascial Fitness. Naučíte se dosahnout optimální funkce fascií a jejich  remodelaci  formou správně použitých cvičení.

Autorem tohoto  konceptu je celosvětově uznávaný odborník na fascie Dr. Robert Schleip. Shrnuje v něm průkopnické poznatky  o důležitosti a zásadní roli pojivových tkání v pohybu lidského těla, které jsou výsledkem jeho novodobých klinických výzkumů v této oblasti. Předkládá terapeutům a sportovním trenérům soubor specifických cviků, dynamický strečing a vybrané "nárazové" pohyby, které jsou vhodné k posílení a optimalizaci elastických vlastností fascií /kolagenních tkání/.

Výuku tohoto konceptu  se souhlasem autora je oprávněn provádět certifikovaný Fascial Fitness Instructor. Navázali jsme spolupráci  a získali jsme oprávnění organizovat Kurzy v našem teritoriu.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE: NA STRANĚ DRŽITELE  AUTORSKÝCH PRÁV DOŠLO K ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM, proto čekáme na jeho rozhodnutí a momentálně nový termín nevypisujeme.

Lektor: Certifikovaný instruktor Beatrix Baumgartner z Fascial center Vienna. Výuka probíhá v AJ, překlad zajistí Mgr. Michal Peroutka, CKTI. Originální výuková skripta

            jsme pro vás přeložili do ČJ

 

Cena kurzu: 300 EUR

Absolventi kurzu obdrží certifikát od Fascial Fitness a certifikát s kredity do celoživotního vzdělávání ZP.

Kurz je určen pro lékaře, fyzioterapeuty, sportovní a kondiční trenéry. Není určen pro laickou veřejnost.

Obsah kurzu:  zahrnuje teorii i praktický nácvi cvičení - především se jedná o elastický odraz, myofasciální strečing, uvolnění a hydrataci, dále pak fascie jako senzorický orgán a buněčná remodelace. Tento kurz je úvodem do celé problematiky.

Přihlášku zasílejte na email info@blackroll-cz.cz nebo využijte přihlašovací formulář  ZDE. Do přihlášky uvádějte vaše datum narození , vaše nacionále, profesi a adresu.

Po obdržení přihlášky vám zašleme potvrzovací email s pokyny k platbě poplatku za kurz. Místo na kurzu je garantováno až po přijetí peněz na účet.

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že  získané vědomosti a dovednosti obohatí vaši praxi.

 

PŘEDSTAVUJEME  NAVAZUJÍCÍ  KURZ  -   FASCIAL  FITNESS TRAINER

Na tomto kurzu vás seznámíme s nejaktuálnějšími výsledky výzkumu fascií ve 3 speciálních oblastech:

- problematika bederních fascií a jejich vztah k CORE stabilitě, zdravým a pružnám zádům

- dozvíte se, jak tkáňová hydratace facilituje jemný skluzný pohyb mezi jednotlivými vrstvami  fascií. Naučíme vás specifické techniky, které stimulují tkáňovou hydrataci

- seznámíme vás s rolí fasciálních mechanoreceptorů a senzorické inervace při generaci bolesti a odlišných emočních stavů.

Trenérský kurz prohlubuje porozumnění role fascií při pohybu lidského těla. Předkládá množství praktických ukázek - zejména principy aplikace "Tensegrálního" předpětí, sekvenci cvičení ke stimulaci různých vrstev bederní fascie a využití rollerů a dalších pomůcek při stimulaci tkáňové hydratace.

Dále vám ukážeme vzorovou výukovou hodinu.

Termín kurzu: 4.-5.2.2017

Místo konání: Bratislava, Fyzioklinik s.r.o., Karpatská 8

Cena kurzu: 320 eur

Lektor: DANIELA MEINL - Fascial Fitness Master Trainer, výuka v AJ s překladem

Kurz je určen pouze pro absolventy úvodního kurzu Fascial Fitness Introduction, spadajícího pod Fascial Fitness Association GmbH

Přihlásit se můžete mailem na info@sportmedic.cz - v tomto případě uveďte vaše nacionále, včetně data narození a fakturační adresy.

Přihlásit se můžete i přes přihlašovací formulář na webu www.sportmedic.cz - kategorie Vzdělávání

V obou případech uveďte, kdy jste absolvovali úvodní kurz Fascial Fitness Introduction.