Kurzy KINESIO TAPING® METHOD

Naše školící zařízení nabízí výuku KINESIO TAPING® Method  /KTM/ podle celosvětově jednotných osnov  a podle výukovývh materiálů, vydaných autorem metody Dr. Kenzo Kase. Při výuce pracujeme pouze s originálními pružnými tejpy značky Kinesio®, které vynalezl autor metody a jako jediné je pro svou metodu testuje.

Výuka je celosvětově organizovaná Kinesio Taping Asociation Internacional /KTAI/ a Kinesio University se sídlem v USA.   Lektoři našich kurzů jsou autorem metody certifikovaní instruktoři pro ČR a SR Mgr. Michal Peroutka, CKTI,  fyzioterapeut s klinickou praxí  a  DiS. David Valenta, CKTI, fyzioterapeut.

Výuka metody je rozdělena do několika na sebe navazujících kurzů,  které pro zjednodušení označujeme zkratkami KTM 1/2, dále pak KTM 3 a KTM 4. Kurzy KTM 1/2 a KTM 3 mají jednotný obsah, kurz KTM 4 má obsah specializovaný-zájemce se může rozhodnout pro  jedno nebo více témat.

Kurzy KTM jsou určeny pro lékaře, fyzioterapeuty, vybrané zdravotnické pracovníky, dále pak pro trenéry a kondiční trenéry, kteří v rámci vzdělávání absolvovali zkoušku z anatomie. Kurzy nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Podrobnosti o metodě a obsahu jednotlivých krzů najdete na našich webových stránkách www.kinesio-czech.cz a www.kinesio-slovak.sk

Zveme vás na úvodní kurz KTM 1/2, který již  vyučujeme podle nových osnov výuky KTM, platných od 1.7.2017. POZOR: Součástí osnov tohoto dvoudenního kurzu jsou nejnovější výsledky výzkumu metody včetně úvodu do výuky novinky - ucelené aplikační techniky E-D-F.

Po dohodě s autorem metody a KTAI se nám podařilo vyjednat SNÍŽENÍ CENY tohoto DVOUDENNÍHO KURZU KTM1/2 o 1000,- Kč na stávajících 7500 Kč nebo 280 eur. Nadále platí výjimka pro VŠ studenty vybraných oborů - mají možnost účastnit se úvodního dvoudenního kurzu a navíc jim poskytujeme slevu

TERMÍNY KURZU  KTM1/2

22.-23.9.2018 BRNO. V tomto termínu nabízíme omezený počet voných míst - primárně je určen pro MU Brno. Cena kurzu 7500 Kč, se slevou pro studenty 6500 Kč

10.-11.11.2018 BRATISLAVA.  Nabízíme omezený počet volných míst. Cena kurzu 280 eur, se slevou pro studenty 250 eur

17.-18.11.2018 PELHŘIMOV, NZZ FitFarma Pelhřimov

17.-18.11.2018  BRATISLAVA.  Nabízíme omezený počet volných míst. Cena kurzu 280 eur, se slevou pro studenty 250 eur.

24.-25.11.2018 PRAHA, RHB Klinika Malvazinky, Praha 5. Cena kurzu 7500 Kč, se slevou pro studenty 6500 Kč

Kurzy probíhají po oba dny v době 9-18 hodin. Kurzy s místem konání v SR mají souhlasné stanovisko od SKF. V ČR je kreditní systém zrušen.

Na kurz potřebujete: Ostré nůžky, sportovní spodní prádlo a obuv

Na kurzu dostanete: Celosvětově platný certifikát o absolvování kurzu,vydaný přímo KTAI, certifikát s kredity do celoživotního vzdělávání ZP u kurzů, konaných na území SR.V ČR je momentálně kreditní systém zrušen. Dále dostanete originální výuková skripta vydaná přímo KTAI a tejpy značky Kinesio® potřebné pro výuku. Absolventi dostanou po kurzu přímo od KTAI specifický kód, který jim umožní 60-ti denní přístup do databáze KTAI na webu www.kinesiotaping.com.

Účastníci mají možnost zakoupit během kurzu Kinesio® tejpy pro svou potřebu se slevou 25% z cen v eshopu Sportmedic. Dále poskytujeme všem našim absolventům trvalou slevu z ceny tejpů v eshopu Sportmedic ve výši 20%. Tyto značkové kinesiotejpy v jiných obchodech nehledejte, protože je  jako výhradní dovozci produktů značky Kinesio® nedodáváme do ostatních obchodů.

 

 TERMÍNY NAVAZUJÍCÍHO KURZU  KTM 3  

BUDEME VYPISOVAT

 Cena jednodenního kurzu je 170 eur nebo 4.500,- Kč. Výuka probíhá v době od 9-18 hodin

V tomto kurzu vás naučíme mimo jiné pokročilé aplikace nové techniky  kinesiotapingu E-D-F, kterou v ČR představil sám autor metody Dr. Kase na  konferenci v březnu 2017. Dále vás naučíme navazující techniky aplikace KTM na další diagnózy. Především se jedná o impigement syndrom, whiplash, chondromalacie patelly, ošetření jizev, techniky fasciální a lymfatické korekce. Kvalifikačním předpokladem pro účast na kurzu KTM 3 je absolvování kurzu KTM 1/2. Toto doloží zájemce o kurz KTM3 odesláním kódu z certifikátu KT1/KT2 spolu s registrací.

TERMÍN NAVAZUJÍCÍHO KURZU KTM 4 - Téma Speciality Sports Orthopedic Concepts of the Kinesio Taping® Method.

BUDEME VYPISOVAT

Cena jednodenního kurzu je 170 eur nebo 4500 Kč. Výuka probíhá v době od 9-18 hodin. Podmínkou účasti je absolvování kurzu KTM3, zájemce dokládá odesláním kódu z certifikátu za kurz KTM3 spolu s registrací. V případě zájmu je možné tento kurz absolvovat ihned druhý den po absolvování kurzu KTM3.

V tomto kurzu se naučíte jak a proč využívat jednotlivé techniky/aplikace KTM v návaznosti na ošetření měkkých tkání a posturálních disfunkcí. Naučíte se integrovat KTM do rehabilitačních plánů již od vzniku úrazu, v průběhu rehabilitace až po návrat k běžné pohybové aktivitě. Naučíte se volit optimální řešení v jednotlivých fázích hojení. Osvojíte si nejaktuálnější trendy  KTM v návaznosti na aktuální poznatky sportovní mediciny.

Podrodnější obsah kurzů naleznete na na našich stránkách www.kinesio-czech.cz a www.kinesio-slovak.sk

Přihlásit se můžete na emailu info@kinesio-czech.cz  - uveďte titul, jméno, příjmení, datum narození, profesi a adresu /případně fakturační adresu/. K přihlášení můžete použít také přihlašovací formulář v Kategorii Vzdělávání tohotio webu www.sportmedic.cz. U navazujících kurzů uveďte vždy kód z certifikátu předchozího kurzu.