Kurzy KINESIO TAPING® METHOD

Jako zástupci autora metody pro ČR a SR nabízíme výuku skutečné podoby metody KINESIO TAPING® podle celosvětově jednotných osnov  a podle výukovývh materiálů, vydaných autorem metody Dr. Kenzo Kase. Při výuce pracujeme pouze s originálními pružnými tejpy značky Kinesio®, které vynalezl autor metody a jako jediné jsou tedy nedílnou součástí metody  kinesiotaping..

Výuka je celosvětově organizovaná Kinesio Taping Asociation Internacional /KTAI/ a Kinesio University se sídlem v USA.   Lektoři našich kurzů jsou autorem metody certifikovaní instruktoři pro ČR a SR PhDr. Michal Peroutka, CKTI a  DiS. David Valenta, CKTI. Jsou to  fyzioterapeuti s dlouholetou praxí.

Výuka metody je rozdělena do několika na sebe navazujících kurzů,  které pro zjednodušení označujeme zkratkami KTM 1/2, dále pak KTM 3 a KTM 4. Kurzy KTM 1/2 a KTM 3 mají jednotný obsah, kurz KTM 4 má obsah specializovaný - zájemce se může rozhodnout pro  jedno nebo více témat.

Kurzy KTM jsou určeny pro lékaře, fyzioterapeuty a některé další zdravotnické pracovníky. Kurz mohou absolvovat i trenéři a kondiční trenéři, kteří v rámci vzdělávání absolvovali zkoušku z anatomie. Kurzy nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Podrobnosti o metodě a obsahu jednotlivých krzů najdete na našich webových stránkách www.kinesio-czech.cz a www.kinesio-slovak.sk

 Součástí osnov úvodního dvoudenního kurzu jsou nejnovější výsledky výzkumu metody včetně úvodu do výuky novinky kinesiotapingu - ucelené aplikační techniky E-D-F. Výuka této techniky je dokončena v navazujícím kurzu KTM3.

Pro VŠ studenty vybraných oborů jsme vyjednali možnost účastnit se úvodního dvoudenního kurzu KTM1/2. Podmínkou je, aby již v rámci VŠ studia absolvovali zkoušku z anatomie. Těmto studentům poskytujeme  po předložení dokladu o studiu slevu ve výši 1000 Kč.

TERMÍNY úvodního KURZU  KTM1/2

Místo konání PRAHA,  RHB KLINIKA MALVAZINKY, Praha 5.  Termín konání: 21.-22.3.2020

Místo konání Bratislava, FYZIOKLINIK s.r.o., Mlynské nivy 61/A. Termín konání: 28.-29.3.2020

Cena kurzu je 7500 Kč nebo 280 eur. Se slevou pro VŠ studenty vybraných oborů po předložení potvrzení o studiu 6500 Kč nebo 250 eur.

Kurzy probíhají po oba dny v době 9-18 hodin. Kurzy s místem konání v SR mají souhlasné stanovisko od SKF. V ČR je kreditní systém zrušen.

Na kurz potřebujete: Ostré nůžky, sportovní spodní prádlo a obuv

Na kurzu dostanete: Celosvětově platný certifikát o absolvování kurzu,vydaný přímo KTAI, certifikát s kredity do celoživotního vzdělávání ZP u kurzů, konaných na území SR.V ČR je momentálně kreditní systém zrušen. Dále dostanete originální výuková skripta vydaná přímo KTAI a tejpy značky Kinesio® potřebné pro výuku. Absolventi dostanou po kurzu přímo od KTAI specifický kód, který jim umožní 60-ti denní přístup do databáze KTAI na webu www.kinesiotaping.com.

Účastníci mají možnost zakoupit během kurzu Kinesio® tejpy pro svou potřebu se slevou 25% z cen v eshopu Sportmedic. Dále poskytujeme všem našim absolventům trvalou slevu z ceny tejpů v eshopu Sportmedic ve výši 20%. Tyto značkové kinesiotejpy v jiných obchodech nehledejte, protože je  jako výhradní dovozci produktů značky Kinesio® nedodáváme do ostatních obchodů.

 

 TERMÍN NAVAZUJÍCÍHO KURZU  KTM 3  

Místo konání: Tereziny lázně DUBí /u Teplic/. Termín: 14.12.2019. V tomto termínu je volných jen několik míst, primárně je určený pro treapeuty Tereziných lázní

Místo konání: Bratislava, FYZIOKLINIK s.r.o., Mlynské nivy 61/A. TERMÍN: 23.5.2020

 Cena jednodenního kurzu je  4.500,- Kč nebo 170 eur.. Výuka probíhá v době od 9-18 hodin

V tomto kurzu vás naučíme mimo jiné pokročilé aplikace nové techniky  kinesiotapingu E-D-F, kterou v ČR představil sám autor metody Dr. Kase na  konferenci v březnu 2017. Dále vás naučíme navazující techniky aplikace KTM na další diagnózy. Především se jedná o impigement syndrom, whiplash, chondromalacie patelly, ošetření jizev, techniky fasciální a lymfatické korekce. Kvalifikačním předpokladem pro účast na kurzu KTM 3 je absolvování kurzu KTM 1/2. Toto doloží zájemce o kurz KTM3 odesláním kódu z certifikátu KT1/KT2 spolu s registrací.

TERMÍN NAVAZUJÍCÍHO KURZU KTM 4 - Téma Speciality Sports Orthopedic Concepts of the Kinesio Taping® Method.

Místo konání: Tereziny lázně Dubí. Termín konání: 15.12.2019. V tomto termínu je volných několik míst, primárně je určen pro terapeuty Tereziných lázní

Místo konání: Bratislava, FYZIOKLINIK s.r.o., Mlynské nivy 61/A. Termín konání: 24.5.2020

Cena jednodenního kurzu je 4500 Kč nebo 170 eur. Výuka probíhá v době od 9-18 hodin. Podmínkou účasti je absolvování kurzu KTM3, zájemce dokládá odesláním kódu z certifikátu za kurz KTM3 spolu s registrací. V případě zájmu je možné tento kurz absolvovat ihned druhý den po absolvování kurzu KTM3.

V tomto kurzu se naučíte jak a proč využívat jednotlivé techniky/aplikace KTM v návaznosti na ošetření měkkých tkání a posturálních disfunkcí. Naučíte se integrovat KTM do rehabilitačních plánů již od vzniku úrazu, v průběhu rehabilitace až po návrat k běžné pohybové aktivitě. Naučíte se volit optimální řešení v jednotlivých fázích hojení. Osvojíte si nejaktuálnější trendy  KTM v návaznosti na aktuální poznatky sportovní mediciny.

Podrodnější obsah kurzů naleznete na na našich stránkách www.kinesio-czech.cz a www.kinesio-slovak.sk

Přihlásit se můžete na emailu info@kinesio-czech.cz  - uveďte titul, jméno, příjmení, datum narození, profesi a adresu /případně fakturační adresu/. K přihlášení můžete použít také přihlašovací formulář v Kategorii Vzdělávání tohotio webu www.sportmedic.cz. U navazujících kurzů uveďte vždy kód z certifikátu předchozího kurzu.