O metodě Kinesio Taping

Kinesio Taping® je v současné době ucelená léčebná metoda, která umožňuje nastartovat autoreparační schopnosti organismu působením pružné tejpovací pásky specifických vlastností a to zvnějšku přes pokožku, bez přidaných farmakologických přípravků. Úleva od bolesti a nastartování autoreparačních mechanismů lidského těla je umožněna především elevací pokožky. Tím dochází ke snížení tlaku na receptory bolesti a zvýšení lymfatického a cévního transportu. Nejdříve byla tato metoda používána především pro podporu a urychlení léčby poranění a poškození pohybového aparátu. Dlouhodobě se pomocí metody Kinesio Taping® dosahuje výborných výsledků při terapii například bolestí zad, přetížení svalů, bolestí kloubů, svalových poranění, lymfatických otoků, skolióz a mnoho dalších. Postupně klinický výzkum ověřuje účinnost metody při léčbě řady dalších diagnóz z oborů ortopedie, pediatrie, neurologie, gynekologie (především úleva od menstruační bolesti) a další.

Autorem této metody a současně vynálezcem pružného tejpu specifických vlastností je vědec japonského původu Dr. Kenzo Kase (Doctor of Chiropractic, Certified in Acupuncture and Moxibustion). Dr. Kase hledal možnost urychlení a optimalizace léčby prodloužením jejího působení do období mezi jednotlivými návštěvami u terapeuta. Vycházel ze svých znalostí západní a východní medicíny. Začal experimentovat s tehdy dostupnými pevnými tejpy, ale bez významných klinických výsledků. Proto hledal nový materiál, který by na organismus působil jako dotek lidských prstů. Podařilo se mu vynalézt zcela nový pružný textilní materiál, který tento požadavek splňuje a má vlastnosti podobné vlastnostem lidské kůže. Toto byl začátek unikátní léčebné metody. Dr. Kase využil svých autorských práv na pojmenování svých vynálezů. Metodu nazval Kinesio Taping® a pružné tejpy Kinesio® Tex Tape a později Kinesio® Tex Gold™ FP. Autorská práva jsou chráněna celosvětově platnými ochrannými známkami, a patenty. Název Kinesio® je navíc obchodní známkou pro pružné tejpy určené k terapeutickým účelům. Autor metody nikdy nepředal technologii výroby svých pružných tejpů jiné firmě, proto celý sortiment pružných tejpů jiných výrobců (Temtex Tape, , K-Active, Nasara Kinesiology tape, K-Tape, Rocktape, Dream K, BB Tape, Meridius a podobně) nemůže mít stejné vlastnosti a není autorem metody určen pro Kinasio Taping®.

Dr. Kase spolu se svým týmem také velmi přísně určuje komu a za jakých podmínek povolí učit svou metodu zájemce z řad zdravotnických pracovníků. Toto je běžný způsob postupného šíření nových léčebných metod, který nepoškozuje autory, nepoškozuje a nezkresluje informace o metodě a zaručuje, že všichni zájemci o metodu dostávají stejné a odborně správné informace a nedochází tak k poškozování nebo ohrožování jejich pacientů."

Více informací o této metodě a o originální podobě vzdělávání schváleného jejím autorem najdete na www.kinesio-czech.cz a www.kinesio-slovak.sk