Kurzy Fascial Distortion Model

Zveme vás na další termín  úvodního modulu specifického terapeutického konceptu Fascial Distortion Model / FDM/ - Modul 1

 FDM řeší unikátním způsobem problémy pohybového aparátu a stavy akutní či chronické bolesti terapií 6 fasciálních distorzí, navíc ve výrazně kratším čase, než u jiných dostupných terapií. Více informací o FDM a organizaci výuky na území ČR a SR naleznete na našem webu www.fascialdistortionmodel.cz

Díky naší exclusivní spolupráci s Evropskou asociací FDM /EFDMA/ máme oprávnění organizovat tyto kurzy na území ČR a SR.

 KURZ FDM - Modul 1:   

TERMÍN: 10.11.(pátek odpoledne začátek cca v 15 hodin) - 12.11.2023 (v neděli konec přibližně ve 14 hodin)

MÍSTO KONÁNÍ:  PODĚBRADY, Centrum rehabilitace a integrované mediciny (CRIMED), Hellichova ul., Poděbrady

Jedná se o úvodní MODUL, který je podmínkou účasti na dalším vzdělávání FDM

Lektor: zahraniční lektorka Beatrix Baumgartner,MSPhT.  Lektorka má  status Fascia Distortion Model Instructor a je oprávněna vyučovat metodu FDM pod záštitou EFDMA. Výuka bude probíhat v AJ podle evropských standardů. Asistentem lektorky je PhDr. Michal Peroutka, CKTI, který v případě potřeby vysvětluje vyučované téma v českém jazyce.

Cena kurzu:  12000,- Kč. Účastníci kurzu ze Slovenska nebo dalších zahraničních států mohou po dohodě platit poplatek v eurech.

Kvalifikační předpoklady: Kurz je URČEN VÝHRADNĚ PRO LÉKAŘE A FYZIOTERAPEUTY s ukončeným vzděláním v oboru. Fyzioterapeuti navíc podle pravidel EFDMA musí doložit kopii dokladu o ukončeném vzdělání v oboru fyzioterapie/rehabilitace/ NEBO kopii "Osvědčení pro samostatnou práci bez lékařského dozoru". Scan dokladu zašlete spolu s přihlašovacími údaji. Výuky se tedy nemohou účastnit studenti mediciny ani studenti fyzioterapie (úroveň bakalář)

Výuka metody pokračuje v navazujících kurzech s názvem Modul 2 a Modul 3. Podmínkou účasti je absolvování Modulu 1, pořadí navazujících modulů si můžete zvolit /na Modul 3 se tedy můžete hlásit před absolvováním Modulu 2/

TERMÍN KURZU FDM - MODUL 2: PŘIPRAVUJEME, předpokládaný termín v jarních měsících 2024

Je to navazující MODUL výuky, podmínkou pro účast je absolvování kurzu MODUL 1. Pokud jste absolvovali úvodní MODUL 1 v zahraničí mimo ČR a SR, požadujeme doložit při registraci sken příslušného certifikátu (jsme povinni ověřit u EFDMA).

Lektor:  Beatrix Baumgartner,MSPhT .  Výuka probíhá v AJ podle evropských standardů. Překlad zajistí v případě potřeby asistent lektorky PhDr. Michal Peroutka, CKTI.

CENA za MODUL 2: celkem 12000 Kč 

 

TERMÍN KURZU FDM - MODUL 3:   PŘIPRAVUJEME, předpokládaný termín v podzimních měsících 2024

Je to závěrečný MODUL výuky, podmínkou pro účast je absolvování kurzu MODUL 1. Pokud jste absolvovali úvodní MODUL 1 v zahraničí mimo ČR a SR, požadujeme doložit při registraci sken příslušného certifikátu (jsme povinni ověřit u EFDMA). Pořadí Modulu 2 a 3 je možné přehodit - na tento modul  se tedy mohou regostrovat i absolventi úvodního Modulu 1.

Lektor:  Beatrix Baumgartner,MSPhT .  Výuka probíhá v AJ podle evropských standardů. Překlad zajistí v případě potřeby asistent lektorky PhDr. Michal Peroutka, CKTI.

CENA za MODUL 3: 12000 Kč 

 

 

Co potřebujete na kurz: Psací potřeby, sportovní spodní prádlo a obuv.

K přihlášení můžete využít přihlašovací formulář v kategorii Vzdělávání na  webové adrese www.sportmedic.cz  Do přihlášky uveďte titul, jméno, příjmení, datum narození, profesi a adresu /případně fakturační adresu/.

CO JE metoda FDM?    PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNKÁCH   www.fascialdistortionmodel.cz

Autorem  je Dr. Stephan Typaldos, který tento specifický terapeutický koncept formuloval na základě svého mnohaletého výzkumu.

Koncept  FDM je určen k terapii různorodých problémů pohybového aparátu, k terapii omezených motorických funkcí, dále pak k řešení akutních nebo chronických stavů bolesti. Tyto problémy se v rámci  FDM dělí do 6 skupin fasciálních distorzí. Terapií příslušné distorze lze dosáhnout úlevy od bolesti a zlepšení mobility - navíc v kratším čase, než je běžné u jiných terapeutických postupů. Podle našich terapeutických zkušeností dochází k částečné úlevě od bolesti již při prvním ošetření.

Primárně se jedná o manuální terapii, zahrnující různé techniky. Koncept využívá vlastní diagnostiku pacienta. Ta je založena na 3 analytických pilířích. Hlavní důraz je kladen na analyzování řeči těla pacienta. Intuitivní gesta, která pacient používá při popisu bolesti, slouží při správné interpretaci k určení konkrétní fasciální distorze. Každá ze 6 distorzí je pak léčena odlišně. Zjednodušeně lze říci, že se využívá   intenzivní tlak, který je aplikován na specifické body podél bolestivé oblasti, dále pak komprese či trakce v oblasti kloubů a terapie povrchových vrstev fascií.

Výuka celé FDM je rozdělena do 3 na sebe navazujících částí (Modulů). Výuka v jednom Modulu trvá 2,5 dne.

Stručný obsah MODULU

MODUL 1: Základní úvod do FDM dle Typalda

                 Obecné vyšetřovací a léčebné principy

                 Specifické diagnostické a terapeutické principy pro rameno, koleno a kotník dle Typalda

MODUL 2: Opakování vědomostí a technik z prvního Modulu

                 Specifické diagnostické a terapeutické principy pro oblast pánve a boků, bederní, hrudní a krční páteře dle Typalda

MODUL 3: Opakování vědomostí a technik z předchozích kurzů

                  Specifické diagnostické a terapeutické principy pro horní a dolní končetiny dle Typalda